CDF22VRS/DSP800コマンド互換モード


VFD2002 CDF22VRS/DSP800コマンド互換モード

コマンド

16進コード

機能

EOT SOH I n ETB

04 01 49
[303A]
17

国際文字セットnの選択

n = “0”(30h) : USA
    “8”(38h) : 日本

EOT SOH P n ETB

04 01 50
[3158]
17

指定表示位置へカーソルの移動

EOT SOH C n m ETB

04 01 43
n
m
17

31<=n<=m<=58

指定範囲(nm)のクリア
カーソルはnへ移動

EOT SOH S n ETB

04 01 53
[3133]
17

画面を保存レイヤnへ保存

EOT SOH D m n ETB

04 01 44
[3137]
[3133]
17

保存レイヤnの表示および表示モードmの設定

EOT SOH A n ETB

04 01 41
[3134]
17

輝度設定

EOT SOH F n ETB

04 01 46
[00FF]
17

画面点滅設定

EOT SOH = n ETB

04 01 3D
[31 or 32]
17

周辺機器の選択
”1”(31h):プリンタ
”2”(32h):
VFD2002

EOT SOH % ETB

04 01 25
17

表示装置初期化

EOT SOH @ ETB

04 01 40
17

セルフテスト実行


表示文字位置(16進) 202

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3A

3B

3C

3D

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

4B

4C

4D

4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 
Last Update : 2011/09/09


戻る トップページへ ご注文方法について 更新情報 
 テクノベインズ株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目31-4 ツナシマ第1ビル2階 電話:03-3832-7460 (平日:09:00-17:30) FAX:03-3832-7430
Techno Veins Co.,Ltd. Tsunashima Daiichi Bldg 2F, 31-4, Yushima 3, Bunkyou, Tokyo, 1130034, JAPAN. Tel:+81 3-3832-7460 FAX:+81 3-3832-7430  sales@technoveins.co.jp (弊社地図)
©Copyright Techno Veins Co.,Ltd. 1987-2011. All rights Reserved.